The Global Performing Arts Group (GPAG) was established in 2011 by JG Baggerman and Lucienne van der Mijle
GPAG, based in Amsterdam, develops contacts between theatre companies, promoters, agents, producers and programmers from around the globe. Through GPAG’s international network of theatre professionals, clients can enter new markets or expand existing ones.
GPAG also wants to focus on the international promotion of Dutch theatre that is not language bound, by being present at international festivals, conferences and professional network meetings.
Boasting no less than three decades of experience in artist management, production and promotion, GPAG is a trustworthy partner, both for theatre companies looking for quality contacts, such as local agents, and for promoters and producers looking for highly artistic theatre productions, ranging from modern dance and circus to music, music theatre and entertainment.
In the years to come GPAG wants develop its European network and at the same time expand its activities to North and South America, Asia and the Middle East. Our emphasis will always be on representing theatre productions that are not bound by linguistic differences.
GPAG has contacts with a wide range of companies that make performances for small and large venues and we are the international agent for several Dutch groups like the Ashton Brothers, Percossa and Wende, and for international projects like the Capetown Opera Chorus, The African Angels and the location project MuDA Zone that combines visual art and modern dance from Japan.
GPAG has also recently started putting together a selection of international performances for the Dutch and Flemish theatres.

De Global Performing Arts Group (GPAG) werd in 2011 opgericht door JG Baggerman en Lucienne van der Mijle.
GPAG, gevestigd in Amsterdam, legt contacten tussen theatergezelschappen, promotors, agenten, producenten en programmeurs uit de hele wereld. Via het internationale netwerk van theaterprofessionals van GPAG kunnen cliënten nieuwe markten betreden of bestaande markten uitbreiden.
Bovendien stelt GPAG zich ten doel om met name Nederlands niet taalgebonden theater in het buitenland onder de aandacht te brengen door zichtbaar te zijn op internationale festivals, conferenties en professionele netwerk bijeenkomsten.
Met niet minder dan drie decennia ervaring in artiestenmanagement, productie en promotie, is GPAG een betrouwbare partner, enerzijds voor theatergezelschappen die hoogwaardige contacten, zoals lokale agenten, zoeken en anderzijds voor promotors en producenten die op zoek zijn naar theater producties van een hoog artistiek niveau, variërend van hedendaagse dans en circus tot muziek, muziektheater en entertainment.
GPAG wil in de komende jaren zijn Europese netwerk verder ontwikkelen en tegelijkertijd de activiteiten uitbreiden naar Noord en Zuid Amerika, naar Azië en het Midden Oosten. Het accent bij deze uitbreiding zal altijd liggen op het vertegenwoordigen van theaterproducties waarbij de taal geen beperking vormt.
GPAG beschikt over contacten met een breed scala aan gezelschappen die voorstellingen maken voor zowel kleine als grote podia en is internationaal agent voor aantal Nederlandse groepen als de Ashton Brothers, Percossa en Wende en internationale projecten zoals van het koor van de Capetown Opera, The African Angels en het locatie project MuDA Zone, een combinatie van beeldende kunst en hedendaagse dans uit Japan.
Ook stelt GPAG sinds kort een aanbod van buitenlandse voorstellingen samen voor de Nederlandse en Vlaamse theaters.

Follow us on twitter, facebook or subscribe to our newsletter.