N.E.W.S.

Welcome on the page for professionals of www.gpag.nl
From this page you can download information about the companies we represent.

 • If you intend to download photos and texts, you need to be aware of some restrictions
 • If you intend to reproduce or publish photos, these need to be accompanied by a creditline mentioning the name of the photographer
 • Texts and quotes always need to be accompanied by a creditline, if so indicated.
 • Unauthorized publication is strictly forbidden.
 • If you intend to use the material on this page for other purposes than promotion of the company/production in questions, you need to get our permission before publishing.
 • If you have ay questions, please contact us.

By making use of the services provided on this webpage you automatically agree to the guidelines laid down in the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR)

Welkom op de pagina voor professionals van www.gpag.nl
U kunt hier informatie over de door ons vertegenwoordigde groepen downloaden.

 • Wanneer u foto’s en teksten download gelden een aantal voorwaarden.
 • Foto’s dienen bij publicatie altijd vergezeld te gaan met naamsvermelding van de fotograaf.
 • Teksten en aanhalingen dienen, indien als zodanig vermeld, ook vergezeld te gaan met naamsvermelding
 • Ongeoorloofd gebruik is niet toegestaan
 • Indien de informatie op deze pagina gebruikt wordt voor andere doeleinden dan promotie van het betreffende gezelschap dient hiervoor tevoren toestemming gevraagd te worden
 • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen

Door gebruik te maken van de diensten die op deze web-pagina worden geboden, verklaart u zich automatisch akkoord met de regelementen die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de Europese Unie.

Login

Request login / Aanvragen logingegevens