The Global Performing Arts Group (GPAG) was established in 2011 by JG Baggerman and Lucienne van der Mijle.
GPAG develops contacts between theatre companies, promoters, agents, producers and programmers from around the globe. Through GPAG’s international network of theatre professionals, clients can enter new markets or expand existing ones.
GPAG also wants to focus on the international promotion of Dutch theatre that is not language bound, by being present at international festivals, conferences and professional network meetings.
Boasting no less than three decades of experience in artist management, production and promotion, GPAG is a trustworthy partner, both for theatre companies looking for quality contacts, such as local agents, and for promoters and producers looking for highly artistic theatre productions, ranging from modern dance and circus to music, music theatre and entertainment.

Privacy Statement

 

De Global Performing Arts Group (GPAG) werd in 2011 opgericht door JG Baggerman en Lucienne van der Mijle.
GPAG legt contacten tussen theatergezelschappen, promotors, agenten, producenten en programmeurs uit de hele wereld. Via het internationale netwerk van theaterprofessionals van GPAG kunnen cliënten nieuwe markten betreden of bestaande markten uitbreiden.
Bovendien stelt GPAG zich ten doel om met name Nederlands niet taalgebonden theater in het buitenland onder de aandacht te brengen door zichtbaar te zijn op internationale festivals, conferenties en professionele netwerk bijeenkomsten.
Met niet minder dan drie decennia ervaring in artiestenmanagement, productie en promotie, is GPAG een betrouwbare partner, enerzijds voor theatergezelschappen die hoogwaardige contacten, zoals lokale agenten, zoeken en anderzijds voor promotors en producenten die op zoek zijn naar theaterproducties van een hoog artistiek niveau, variërend van hedendaagse dans en circus tot muziek, muziektheater en entertainment.

Privacy Verklaring