AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO ‘Birdie’

After the initial success of A House in Asia Agrupacion Señor Serrano returns to the Netherlands with Birdie, an innovative, poignant and critical performance.
Throughout the show we see images from Hitchcock’s movie Birds; a suspense movie about a family being threatened by birds. These birds are symbolic for today’s issue of fugitives.
In their typical way the company uses scale models and video projections  to show wars, drought, pollution, political instability and hunger. But then we also see supermarkets overflowing with food,  safety, stable family lifes, perfect healthcare systems, respect for human rights and abundance.
Agrupacion highlights these issues, as only they can. Birdie is a ingenious performance and in the end everything falls into place. We see a golfcourse, laid out on the stage floor – a pitch with small sandy area. On stage right we see Alberto seated behind his equipment, midstage there is the big videoscreen, stage left Álexs and Pau are filming the scenes and handling the props.
A photographer tells a story and we see his subjects. The postcard beauty of the old fortified town Melilla, a Spanish enclave on the coast of Marocco. These days it has a reputation as the first jump to the free world.
When the camera moves in we see the giant fence built around the golfcourse. Today the photoprapher will make an epic picture: a row of black fugitives sitting on top of the fence waiting for their chance to hop over. On the golfcourse two white people are doing their round of golf.   
The picture is copied as a scale model and the image will be analysed. As the camera zooms in on the pitch we see a line of tiny animals and babies: Noah’s Arch is being abandoned instead of being boarded, a huge exodus.
The message is delivered by a recorded voice: fugitives have always been there, the fear is in the minds of the people.
 

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO ‘Birdie’

Na het eerdere succes van Asia House komt Agrupación nu terug naar Nederland met Birdie, een innovatieve, scherpe en maatschappij kritische voorstelling.
Door de voorstelling heen zien we fragmenten uit de film Birds van Hitchcock; een thriller waarin een familie wordt belaagd wordt door vogels. Die symboliek is vrij letterlijk vertaald naar de huidige immigrantenstroom. 
Met de voor de groep typerende schaalmodellen en videoprojecties worden oorlogen, droogte, milieuvervuiling, politieke instabiliteit en voedseltekorten weer gegeven. Ook zien we overvolle supermarkten, veiligheid, stabiele gezinslevens, goede gezondheidszorg, respect voor de mensenrechten en welvaart. Deze thematiek wordt op hun eigen wijze centraal gesteld.
Birdie is een ingenieuze voorstelling waarin de puzzelstukken gedurende de voorstelling in elkaar vallen.
We kijken naar een groot golfveld op de toneelvloer – een grasmat met stukje zand. Rechts Alberto achter de apparatuur, in het midden het grote videoscherm, links Álex en Pau, die scènes filmen en objecten  manipuleren.
Een fotograaf vertelt, we zien zijn attributen. We zien een prachtige ansicht van het vestingstadje Melilla, de Spaanse enclave in Marokko - inmiddels vooral bekend als de springplank voor de vlucht naar Europa.
Als wordt ingezoomd ontwaren we het metershoge hek om de golfbaan heen. De fotograaf maakt vandaag een iconische foto: een rij (zwarte) immigranten die op het hek wachten op hun kans. Op de voorgrond twee witte mensen die aan het golfen zijn.
De foto is nagebouwd als maquette en wordt geanalyseerd. Bij het inzoomen op de grasmat zien we een eindeloze rij minuscule dieren en babies; een Ark van Noach die leegstroomt in plaats van vol loopt: een grote exodus.
De boodschap wordt letterlijk uitgesproken door een stem op een band: er zijn altijd vluchtelingen geweest, de angst zit bij de mensen in het hoofd.