Amina Khayyam Dance Co 'YERMA'

The anguishing story of Yerma in Federico Garcia Lorca’s savage yet lyrical play is interpreted to neo-classical Kathak featuring a woman who suffers the heart breaking social torment of a childless marriage that forces her to commit a horrific and an irrevocable act. Originally set in rural patriarchal and religiously repressive Spain, AKDC’s Yerma is reimagined for an inner-city British community, and performed to spectacular live music – tabla, cello & vocals.

On the making of YERMA
"When I first started creating Yerma, back in 2011, I had just given birth to my child, a fact that made empathising with Yerma's yearning for a child slightly problematic. However, having a little cherub of my own in my arms, I could see why Yerma would yearn for one of her own. But that is not why I had started on my journey to meet Yerma - I grew up with stories around me from my own community where if a woman was unable to bear a child, she would automatically considered o be at fault! The family would force the husband to re marry so he may get a second chance to have a child. Although this is not the case with Yerma, everything else in the story resonates. Amazing! Yerma, entrenched in the bosom of Europe’s literature was written 80 years ago. Eighty years later, Europe has new Yermas seething on the fringes of inner-cities. But I am aware that the media see it differently - merely as ingredients to sensationalise rather than get at the root - that hidden behind the insularity of these communities are women's issues that still have a long way to go... It is easy to judge them as 'backward, uneducated, different’; labels that only push the communities back to close their guard......

So I approach the re-telling of Yerma using the passion of Kathak. I use Abhinaya - the gestural facial expressions - as the central movement within it, but I subvert it by negating it – so that my Yerma wears a face of death – there is no prettiness, no jewels, no shine. Rural Spain of Yerma is transposed to inner-city Britain; nothing has changed." - Amina Khayyam

Amina Khayyam Dance Co 'YERMA'

Het aangrijpende verhaal van Yerma uit Frederico Garcia Lorca’s rauwe, maar ook lyrische stuk over een vrouw die de diepe schaamte en sociale isolatie ondergaat van een kinderloos huwelijk wordt door Amina Khayyam Dance Company vertaald naar de neo klassieke Kathak, de beroemde Indiase dans.
De vrouw wordt uiteindelijk gedreven tot een verschrikkelijke en onherroepelijke daad. 
Het stuk is oorpsronkelijk gesitueerd op het patriarchale en streng religieuze Spaanse platteland, maar wordt door AKDC verplaatst naar de stedelijke Britse samenleving.
De voorstelling wordt gespeeld onder begeleiding van spectaculaire levende muziek, zang, tabla en cello.

Amina Khayyam over Yerma
"Toen ik Yerma ging maken in 2011 had ik net zelf een kind gekregen.
Daardoor werd het voor mij persoonlijk lastiger om Yerma’s verlangen naar een kind gestalte te geven. Aan de andere kant begreep ik haar verlangen ook beter, toen ik mijn kindje eenmaal in mijn armen had.
Toch is dat niet de reden waarom ik Yerma beter wilde leren kennen – ik groeide op in een omgeving waar het vrouwen altijd automatisch kwalijk werd genomen wanneer ze  geen kinderen konden krijgen. De echtgenoot werd door de familie gedwongen opnieuw te trouwen en op die manier alsnog voor nageslacht te zorgen. Bij Yerma loopt het anders, maar de rest van haar verhaal kent veel overeenkomsten. Verbazingwekkend! Yerma, één van de iconen van de Europese literatuur, werd 80 jaar geleden geschreven. En nu, tachtig jaar, later zijn de rafelranden van de binnensteden vergeven van hedendaagse “Yerma’s”.
Ik vertel het verhaal van Yerma opnieuw, waarbij ik gebruik maak van de hartstocht van de Indiase Kathak. Centraal staat de Abhinaya – de uitdrukkingen van het gezicht, maar door deze eigenlijk weer in het negatieve te trekken, creëer ik een dodenmasker voor Yerma, ontdaan van opsmuk en oppervlakkige schoonheid. Yerma verhuist van het Spaanse platteland naar een britse stad en er verandert niets…”