CIE XY

‘It’s Not Yet Midnight…' is the third creation from Company XY, after Le Grand C (2009) et Laissez-­‐Porter (2005). Three shows crafted by a collective of artist-­‐acrobats unique in their genre.With more than 500 performances worldwide, the success of their first two shows has enabled them to challenge acrobatic technique from a creative perspective working with large numbers of artists. Growing their ranks from six to seventeen artists in 2008, XY have paved the way for a real exploration of physical language and the world which they create for their audience. They have progressively honed and refined the codes, rhythms  and styles which now shape their aesthetic and come to understand the creative act as a collection of ‘acrobatic phrases’ ; phrases which give rise to the development of skills and engagement of the body without making that their sole focus. Openness, sharing and solidarity are all values which are   as central to this process of collective writing as they are to the functioning of the company itself – not as an assumption to be taken for granted but as the fundamental quest for balance in relation to the self and to others on an ongoing basis. If circus is art in action, for XY it is eminently a question of keeping alive this magic of collaborative working.
 

CIE XY

‘Het is nog geen Middernacht...' is de derde creatie van Company XY, na Le Grand C (2009) en Laissez--Porter (2005). Drie voorstellingen vormgegeven door een collectief van artiesten-acrobaten die uniek zijn in hun genre.
Met meer dan 500 voorstellingen wereldwijd heeft het succes van hun eerste twee programma’s hen in staat gesteld om vanuit een creatief perspectief en met een groot aantal artiesten de acrobatische techniek op de proef te stellen. Met de uitbreiding van zes naar zeventien artiesten in 2008, heeft XY de weg bereid voor een wezenlijke exploratie van de taal van het lichaam en de wereld die zij voor hun publiek creëren.  Zij hebben de codes, ritmes en stijlen van hun esthetiek steeds verder geslepen en verfijnd, en zijn de creatieve daad gaan zien als een verzameling ‘acrobatische frasen’ - frasen die aanleiding geven tot de ontwikkeling van vaardigheden en gebruik van het lichaam zonder dat dit de enige focus is. Openheid, delen en solidariteit zijn waarden die even centraal staan in dit collectieve schrijfproces als in het functioneren van het gezelschap zelf - niet als vanzelfsprekendheden, maar als de voortdurende fundamentele zoektocht naar evenwicht in relatie tot zichzelf en anderen. Als circus kunst in actie is, gaat het bij XY vooral om het levend houden van deze magie van samenwerken.