Eendaags Chinees Dansfestival

One day Chinese Dance Festival

Groundbreakers - ' Crowman'
Wuxi Performing Arts Group - 'Embroidery Girl'
Lulu Wang - lecture


The program is an initiative of the Dutch dance company Groundbreakers. The “One day Chinese Dance Festival” consists of
- Crowman
How would it be to live in two worlds? As human being and as a crow. Once Yu puts on his black coat, crow wings appear and he stretches out, to fly over rooftops and hills towards the horizon. Crowman is a contemporary dance performance bringing one of the major stories of the seventeenth century writer Pu Songling to life. Spectacular live animations and dancers from China and the Netherlands, take you into a hallucinatory world, ruled by immortals, birds and gods and telling a story about freedom, greed and selfishness within love. It is a unique collaboration between Dutch and Chinese dance makers, about universal values, beyond the boundaries of Western and Chinese culture.
- Embroidery Girl
This original Chinese dance drama tells the story of a girl ‘Xiu Niang’ from southern Jiangsu. She is very capable in the famous Jiangnan embroidery arts. She is the concubine of Hua Jue, but falls in love with her embroidery master Ming Xuan. The story shows how the modern Chinese girl at the time, fights against the feudal ethics and for the pursuit of the liberation of women. She still lives on as a legend among generations of women, also in modern China.
Wuxi Performing Arts Group (formerly "Jiangsu Folk Dance Theatre") was founded in 1958 and is a large, reputable and well known company for its high quality dance technique throughout China. Classical- and Chinese ballet (Gudian Wu), known from the Chinese opera, are the dance language used on stage. Wuxi Performing Arts Group have won many awards and prizes with their shows and travelled over twenty countries around the world.

- Lecture 
Lulu Wang will talk about the classical supernatural horror stories of the 18th century Chinese poet Pu Songling. She will tell us about the Confucian morals and Taoìst principals that form the basis of Songling´s stories and that even in today´s China are the guidance for many people.
The classic story The Embroidery Girl still symbolizes the subservient position of the woman in modern China.The theme of the festival is the connection between the classical and contemporary cultures in China.

Eendaags Chinees Dansfestival

Groundbreakers - 'Kraaiman'
Wuxi Performing Arts Group - 'De Borduurster
Lulu Wang - lezing

Het programma is een initiatief van het Nederlandse Dansgezelschap Groundbreakers. Zij stellen het volgende programma samen:
 Crowman
Hoe zou het zijn, om twee levens te lijden, als mens en als kraai? Zodra Yu zijn zwarte jas aan trekt, groeien zijn kraaienvleugels en dwaalt hij over daken en de glooiende heuvels op zoek naar de horizon. 
De Kraaiman is een hedendaagse dansvoorstelling die één van de bekende verhalen van de zeventiende eeuws schrijver Pu Songling tot leven wekt. Door spectaculaire live animaties en dansers uit China en Nederland, word je meegenomen in een hallucinerende wereld, die geregeerd wordt door onsterfelijke, vogels en goden. Vrijheid, gulzigheid en zelfzuchtigheid in de liefde staan centraal. De voorstelling is een unieke samenwerking tussen Nederlandse en Chinese dansmakers over universele waarden, die de Westerse en Chinese cultuur ontstijgen.
Embroidery Girl
Dit traditionele Chinese dansdrama vertelt het verhaal van ‘Xiu Niang’ een meisje uit  Jiangsu in het zuiden. Ze is zeer bekwaam in de bekende Jiangnan borduurkunsten.Ze is de concubine van Hua Jue, maar wordt verliefd op haar borduurmeester Ming Xuan. Het verhaal gaat over de strijd van een destijds modern Chinees meisje tegen de feodale ethiek. Ze vecht voor de vrijheid van de vrouw en ze leeft al generaties lang voort als een legende voor de Chinese vrouw, ook in het hedendaagse China.
Wuxi Performing Arts Group (het vroegere "Jiangsu Folk Dance Theatre") werd opgericht in 1958 en is een groot en gerenommeerd gezelschap dat in heel China bekend staat om de hoge kwaliteit danstechniek. Klassiek- en Chinees ballet (Gudian Wu), bekend uit de Chinese Opera wereld, vormen de danstaal op het toneel. Ze wonnen vele prijzen en onderscheidingen en traden op in meer dan twintig verschillende landen over de gehele wereld.
- Lezing
Het geheel wordt geduid door Lulu Wang. In de lezing gaat ze in op de 18de eeuwse klassieke Chinese griezelverhalen over het bovennatuurlijke van Pu Songling. Ze vertelt hoe de Confuciaanse morele standaard en Taoïstische principes waarop Songling zich baseerde ook nu nog leidinggevend zijn in de levens van veel Chinezen.
Zo staat het klassieke verhaal The Embroidery Girl ook heden ten dage nog symbool voor de nog steeds ondergeschikte rol van de vrouw in de Chinese gemeenschap.Het onderliggende thema van het festival wordt dus eigenlijk gevormd door de verbindingen van de klassieke cultuur met de hedendaagse samenleving.